Çalışan Kadının Bilgi Rehberi 'Doğum İzni-Doğum Parası''

Gönderen Konu: Çalışan Kadının Bilgi Rehberi 'Doğum İzni-Doğum Parası''  (Okunma sayısı 7975 defa)

Çevrimdışı Pεrι мαѕαlı

 • ÇEYİZ KIZ :)
 • Forum Yöneticisi
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 17408
 • Beğen: +97/-0
 • Çeyiz Hazırlıgında :)
Doğum parası nedir doğum parası ne kadardır şartları doğum parası nasıl hesaplanır doğum parası için gerekli evraklar

Yazımızda SGK dan ssk dan bağkurdan sigortadan alınan doğum parası hakkında bilgiler bulunmaktadır. Memurlara doğum yardımı Aylık katsayı x Gösterge katsayı (0066187 X 2500 )= 2012 ocak 16547 TL .

SSK lılara doğum yardımı yoktur. Fakat geçici işgöremezlik ödeneği verilir Halk dilinde Doğum parası yada analık parası doğum yapan bayanlara doğumdan önce ve sonra verilen geçici işgöremezlik ödeneğidir. Doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık süre içinde verilir .Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha eklenerek 10 haftalık süre için verilir . Doğum parasının şartları İstirahat başladığında sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması doğumdan önceki bir yıllık sürede 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması istirahatli sürede işyerinde çalışılmaması ve doğum olayının gerçekleşmesidir.

Peki ne kadar doğum parasının miktarı ve tutarı nedir.

Geçici iş göremezlik ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç doğumun olduğu tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Sigortalılara hesaplanacak günlük kazancının yatarak tedavilerde yarısı ayaktan tedavilerde ise 2/3’ ü üzerinden hesap edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

Doğum parası hesaplama form sayfasını doldurarak ne kadar doğum parası alacağınızı hesaplayın

emzirme ödeneği için 2012 yılı emzirme ödeneği emzirme parası süt parası | sorgulama sgk ssk bağkur sigorta prim emeklilik sayfasını okuyunuz.

çocuk yardımı için çocuk yardımı 2012 | sorgulama sgk ssk bağkur sigorta prim emeklilik sayfasını okuyunuz

doğum parası sorgulama için bu sayfayı ziyaret ediniz.e-devlet sayfasıdır.E devlet şifresi ile yatan doğum geçici işgöremezlik ödeneği ve doğum istirahati sayfasını görebilirsiniz

Aşağıda sgk dan alınan doğum parası ve analık halinde alınacak geçici işgöremezlik ödeneği ile ilgili geniş açıklama bulunmaktadır.

Analık halinde geçici işgöremezlik ödeneği (kanun deyimi 5510 sayılı Kanunu ifade eder ) :

Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile (b) bendinin (1) (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a) ve (g) bendi kapsamındaki sigortalı kadına analık hallerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahata bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecektir.

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

a- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi

b- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması

c- Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması

ç- Doğum olayının gerçekleşmiş olması

gerekmektedir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1) (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadına analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödendiğinin kontrolleri yapılacaktır.

Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde” ibaresi “sigortalı kadının erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre doğum öncesi 8 (7×8=56 gün) veya çoğul gebelik halinde 10 (7×10=70 gün) haftalık istirahata ayrılan veya 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak daha önce erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce (erken doğum nedeniyle) kullanamadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Örnek: Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ya da 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanamadığı doğum öncesine ait günleri doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

09/03/2011 tarihinde doğum öncesi gebelik istirahatına ayrılan ve doğumuna 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak 19/03/2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalının doğum öncesi işyerinde çalıştığı 09/03/2011-18/03/2011 tarihleri arasına ait 10 günlük süre ile erken doğum nedeniyle kullanamadığı 19/03/2011–04/05/2011 tarihleri arası 46 günlük (10+46 gün) gebelik istirahatı doğum sonrasına ait 56 günlük doğum sonu istirahatına ilave edilerek (56+10+46=112) geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca doğumuna 8 hafta veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor almaksızın doğum öncesi 8 hafta veya çoğul gebelik halinde 10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve daha önce erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce erken doğum yapması nedeniyle kullanamadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödenekleri ödenecektir.

Örnek: 10/03/2011 tarihinde doğum öncesi 8 hafta veya çoğul gebelik halinde 10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve 20/03/2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanamadığı 46 günün veya çoğul gebelik hali nedeniyle 60 günün doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak 10/03/2011-20/03/2011 tarihleri arasında hekimden onay almaksızın analık döneminde işyerinde çalıştığı için söz konusu dönemde sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Doğuma üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabileceğine dair raporu almadan işyerinde çalışmaya devam eden ancak doğum yaptıktan sonra erken doğum yaptığı anlaşılan kadın sigortalıya erken doğum nedeniyle kullanamadığı günlere ait geçici iş göremezlik ödeneği doğum sonrası çalışmadığı günlere ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Örnek: Doğum öncesi gebelik iznine ayrılmadan işyerinde çalışmaya devam eden kadın sigortalının 01/03/2011 tarihinde doğum yapması halinde doğum raporuna doğumun 30 gün erken olduğu normal doğum tarihinin 31/03/2011 olduğunun belirtmesi durumunda sigortalının 01/03/2011-30/3/2011 tarihleri arasında erken doğum nedeniyle kullanamadığı 30 günün doğum sonu 56 günlük istirahatına ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.

25/02/2011 tarihinden itibaren 56 gün veya çoğul gebelik halinde 70 günlük gebelik iznine ayrılan ancak erken doğum yapan kadın sigortalıların doğum öncesi ve sonrası sürelerinin toplam 112 günü veya çoğul gebelik halinde toplam 126 günü geçmemek şartıyla erken doğum nedeniyle kullanamadıkları sürelerin doğum sonrasına ilave edilmesi gerekmektedir.

4-Örnek: 25.02.2011 tarihinde 56 günlük doğum öncesi istirahatına ayrılan ve doğum öncesi 33 günlük istirahatını kullanarak 30.03.2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalıya kullanamadığı (25.02.2011-22.04.2011 tarihleri arası) 23 günlük istirahatının 56 günlük doğum sonu istirahatına ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekmektedir.

Doğum öncesi istirahata ayrılan ancak doğumu 56 veya 70 günden sonra olan sigortalılara 8 hafta (56 gün) veya 10 haftadan (70 gün) fazla gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden aşan süre hastalık sigortası kapsamında değerlendirilecektir.

Örnek: 01/03/2011 tarihinde doğum öncesi istirahatına ayrılan sigortalı 03/05/2011 tarihinde doğum yaparsa 01/03/2011-07/0/2011 tarihleri arasındaki süre hastalık sigortası 08/03/2011-02/05/2011 tarihleri arasındaki süre ise analık sigortası kolundan değerlendirilecektir.

Sigortalı kadının hekim raporuna istinaden çalıştığının ve doğum öncesi izninin başlama tarihinin tespiti için düzenlenecek raporda “Gebelik normal/çoğul gebeliktir. Doğuma… hafta kalmıştır. Sağlık durumu doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışmasına uygundur.” ifadelerine yer verilecek ve mutlaka rapora düzenlenme tarihi ile poliklinik protokol numarası yazılacaktır. Bu duruma göre raporun düzenlenme tarihi doğum öncesi izninin (8 veya 10 haftanın) başlama tarihi olarak kabul edilecektir.

Örnek: Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalıya doğumuna 3 hafta kaldığına dair alacağı rapora istinaden işyerinde çalıştığı 35 gün doğum sonuna ilave edilerek doğum sonu iş göremezlik ödeneği 91 gün olarak çoğul gebelikte ise (ikiz vb.) 49 gün doğum sonuna ilave edilerek doğum sonrası 105 gün üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın üç haftadan önce doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı süre kadar gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenip rapor tarihi ile iş göremezlik ödeneğinin başladığı tarih arasındaki süre doğum sonrası istirahat süresine ilave edilir.

Örnek: 01/03/2011 tarihinde yapılan muayenesi sonucunda doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ve 05/04/2011 tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 11/04/2011 tarihinde doğum yaparsa sigortalıya 05/04/2011-10/04/2011 tarihleri arası için gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek hekim raporuna istinaden işyerinde çalıştığı 01/03/2011 ile 05/04/2011 (dahil) tarihleri arasındaki süre (35 gün) ile erken doğum nedeni ile kullanılamayan (15 gün) doğum sonu istirahat süresine ilave edilecektir.

Doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın üç haftadan daha uzun bir süre sonra doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı gün kadar gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Sigortalı kadına 56 çoğul gebelikte 70 günden fazla gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden 56 veya 70 günden ödenen gebelik geçici iş göremezlik süresi düşülerek kalan süre doğum sonrası istirahat süresine ilave edilir.

Örnek: 01/03/2011 tarihinde yapılan muayenesi sonucunda doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan 05/04/2011 tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 01/05/2011 tarihinde doğum yaparsa kendisine 05/04/2011- 31/04/2011 tarihleri arası için 26 gün gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek ve 56-26=30 gün çoğul gebelikte 70-26=44 gün doğum sonu istirahat süresine ilave edilecektir.

Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için gerekli prim ödeme gün sayısı bulunmayan ve doğum öncesi istirahatına ayrıldığı tarih ile doğum yaptığı tarih arasında işyerinde çalışmadığı sürelerde işverence (toplu iş sözleşmesi işyeri yönetmeliği hükümleri vb. nedenlerle) ücretleri verilerek sigorta primleri de Kuruma ödenen kadın sigortalılar bakımından Kurumca geçici iş göremezlik ödeneği verilecek süre aynı zamanda sigorta primi bildirilmiş süre ile çakışamayacağından bu devredeki sigorta primi bildirilmiş günlerin yaptığı doğum nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için gereken 90 gün hesabında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek: 22/03/2011 tarihinde doğum öncesi istirahatına ayrılarak 17/05/2011 tarihinde doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten önceki bir yıl içinde (17/05/2010-16/05/2011 tarihleri arasında ) kendisi için 89 gün analık sigortası primi ödenmiş olan sigortalı kadının doğum istirahatine ayrıldığı 22/03/2011 tarihi ile doğum yaptığı 17/05/2011 tarihi arasında işyerinde çalışmadığı süre için toplu iş sözleşmesi gereğince işverence ücretleri dolayısı ile sigorta primleri ödenmesi halinde sigortalı kadına analık geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi mümkün değildir.

Doğumdan önce gebelik istirahatının başladığı tarihte sigortalılık niteliği devam etmekte olan kadının 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartını yerine getirdiğinin tespiti halinde gebelik istirahat süresi içinde herhangi bir sebeple hizmet akdi sona ermiş olsa dahi kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerekmektedir.

yazının içeriği doğum parası hamilelik parası hamilelik ödeneği doğum ödeneği ne kadar ?


Nişan Tarihimiz  .aşık

09.11.2013

Düğün Tarihimiz

14.06.2015  özgeserkan

O Şimdi Asker Yareni  :kalpler2:

Evhobin Forum Sitesi


Çevrimdışı Pεrι мαѕαlı

 • ÇEYİZ KIZ :)
 • Forum Yöneticisi
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 17408
 • Beğen: +97/-0
 • Çeyiz Hazırlıgında :)
Ynt: Çalışan Kadının Bilgi Rehberi 'Doğum İzni-Doğum Parası''
« Yanıtla #1 : 09 Mayıs 2012, 23:19:16 »
emzirme ödeneği

2012 yılı emzirme parası süt yardımı ve emzirme ödeneği 89.TL dir. Emzirme yardımı için dilekçe ile başvurmak gerekir ve 1 kereye mahsus verilir. Ay bazında süt parası verilmez. Emzirme parası ve süt yardımı için başvuruda gerekli ve istenilen belgeler şunlardır.
Doğum raporu eklenecek 1 adet asıl 1 adet fotokopi
Bebeğin doğduğu tarihli sigortalıya ait 120 günü olan vizite kağıdı eklenecek
Evlenme cüzdanının 4 ve 5 inci sayfasının fotokopisi eklenecek
Aşağıda 2012 ve yıllar itibariyle emzirme parası sorgulama tablosu bulunmaktadır


01.01.2012-31.12.2012   89.00
01.01.2011-31.12.2011   8000
01.01.2010-31.12.2010   7500
01.01.2009-31.12.2009   7000

Emzirme parası ne kadar kaç ay alınır nasıl başvurulur gerekli belgeler dilekçe örneği sorgulama

Mevzuatı şu şekildedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında “Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğebu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.” Hükmü yer almaktadır
Emzirme parası dilekçe örneği aşağıdadır.İsterseniz bu dilekçeyi kopyalayın isterseniz dilekçeyi buradan indirin
T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

…..…………Sosyal Güvenlik Merkezine

…./…./20… tarihinde doğan çocuğumdan dolayı tarafıma emzirme ödeneği verilmesini arz ederim.

.…/.…/20…

Adı Soyadı İmza

T:C Kimlik no (sosyal Güvenlik Sicil No)

Adres

Telefon

ekler1) Doğum Raporu 1 adet asıl 1 adet fotokopi

2) Bebeğin doğduğu tarihli sigortalıya ait 120 günü olan vizite kağıdı.

3) Evlenme cüzdanının 4 ve 5 inci sayfasının fotokopisi.

Not. sgk genelgesinde emzirme ödeneği ile geniş açıklama yapılmıştır. Emzirme ödeneği ile daha geniş bilgi isterseniz aşağıdaki yazıyı okuyunuz.

Analık sigortasından sağlanan diğer bir hak emzirme ödeneğidir. Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilecektir.

Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme yardımı ödenebilmesi için doğum tarihinde doğum yapan kadınla Medeni Kanuna göre evlenmiş olması şartı aranacaktır.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması

b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olmasışarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan Kanunun 9 uncu maddesine göre sigortalılığı sona erenlerin bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa sigortalı kadın veya karısı analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilebilecektir.

Örnek: İşyerinden 01/08/2007 tarihinde ayrılması nedeniyle 10/08/2007 tarihinde sigortalılık niteliğini yitiren sigortalı erkeğin karısının sigortalılık niteliğinin yitirildiği tarihten itibaren 300 gün içinde yani 10/08/2007-05/06/2008 tarihleri arasında 09/01/2008 tarihinde doğum yapması ve doğum tarihinden önceki 15 ay içinde yani 09/10/2006-08/01/2008 tarihleri arasında en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödendiğinin tespit edilmesi halinde emzirme ödeneğinin ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

süt emzirme parası 2012
Nişan Tarihimiz  .aşık

09.11.2013

Düğün Tarihimiz

14.06.2015  özgeserkan

O Şimdi Asker Yareni  :kalpler2:

Çevrimdışı Pεrι мαѕαlı

 • ÇEYİZ KIZ :)
 • Forum Yöneticisi
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 17408
 • Beğen: +97/-0
 • Çeyiz Hazırlıgında :)
Ynt: Çalışan Kadının Bilgi Rehberi 'Doğum İzni-Doğum Parası''
« Yanıtla #2 : 09 Mayıs 2012, 23:19:38 »
DOĞUM PARASI HESAPLAMA ÖRNEKLİ

Doğum Parası sorgulama Doğum Parası Hesaplama ssk doğum parası ssk çocuk parası sorgulama ssk doğum parası öğrenme doğum parası 2012 ssk doğum parası 2013 doğum izin parası hesaplama

Doğum parası hesaplarken öncelikle günlük ücret hesaplanır.
Örneğin; Aylık 900 TL maaşla çalışan bir kişi 900/30 = 30 TL günlük alır.

Günlük ücretin üçte ikisini devlet işgörmezlik yasasıyla geri ödemektedir.
30 TL günlüğünüzün 3`e bölünüp 2 ile çarpılmasıyla 20 TL olarak hesaplanır.


Kişi 16 hafta izinli olunduğundan devlet anne adayına 16 haftalık ödeme yapar. 16 hafta 112 gün eder.
112 gün * 20 TL = 2240 TL doğum parası hesaplanır

Ek olarak 80 TL süt parası da alabilirsiniz.

Doğum Parası Nasıl Alınır ?

Doğum raporu sağlık karnesi vizite kağıdı ve kimlik cüzdanı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurup paranızı alabilirsiniz. Parayı belli aralıklarla alabileceğiniz gibi doğum sonrası toplu olarak da alabilirsiniz.
Nişan Tarihimiz  .aşık

09.11.2013

Düğün Tarihimiz

14.06.2015  özgeserkan

O Şimdi Asker Yareni  :kalpler2:

Çevrimdışı oğlan♥kız♥anası

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 2721
 • Beğen: +35/-0
 • Oğlum ve kızım, benim canlarım..
Ynt: Çalışan Kadının Bilgi Rehberi 'Doğum İzni-Doğum Parası''
« Yanıtla #3 : 31 Temmuz 2014, 14:03:37 »
..
« Son Düzenleme: 07 Ağustos 2014, 10:40:31 Gönderen: oğlan♥kız♥anası »
Benim Oğlum Dünyalardan Güzeldir..

Evhobin Forum Sitesi

Ynt: Çalışan Kadının Bilgi Rehberi 'Doğum İzni-Doğum Parası''
« Yanıtla #3 : 31 Temmuz 2014, 14:03:37 »